กฎการออกกำลังกายของ Rishab Pant เป็นแรงบันดาลใจ

กฎการออกกำลังกายของ Rishab Pant เป็นแรงบันดาลใจ

Rishabh Rajendra Pant เป็นนักคริกเก็ตตามอาชีพ ซึ่งเล่นเป็นผู้รักษาประตูระดับกลางของอินเดีย