ความกลัวการตั้งครรภ์: รู้ว่าอันไหนจริง

ความกลัวการตั้งครรภ์: รู้ว่าอันไหนจริง

การตั้งครรภ์เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ยากที่สุด แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานที่สุดในชีวิตของผู้หญิงด้วย เนื่องจากไม่มีการตั้งครรภ์สองครั้งเหมือนกัน จึงเป็นช่วงที่คาดเดาไม่ได้อย่างยิ่งและเต็มไปด้วยขึ้นๆ ลงๆ .