สัญญาณว่าลูกของคุณเป็นอัจฉริยะ

สัญญาณว่าลูกของคุณเป็นอัจฉริยะ

เด็ก ๆ มีบุคลิกเฉพาะตัวและแสดงความเฉลียวฉลาดในรูปแบบต่างๆ พ่อแม่ควรสนับสนุนความสามารถทั้งหมดของพวกเขาและยอมรับพวกเขาอย่างที่มันเป็น