ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း ေပ်ာက္ဆုံး သြားခဲ့တဲ့ ေလယာဥ္ကို ဟိမဝႏၲာေတာင္မွာ ျပန္လည္ေတြ႕ရွိ

ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း ေပ်ာက္ဆုံး သြားခဲ့တဲ့ ေလယာဥ္ကို ဟိမဝႏၲာေတာင္မွာ ျပန္လည္ေတြ႕ရွိ

ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့တဲ့ ေလယာဥ္ကို ဟိမဝႏၲာေတာင္မွာ ျပန္လည္ေတြ႕ရွိ

အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာ ပ်က္က်ခဲ့တဲ့ ဒုတိယကမာၻစစ္ ေလယာဥ္တစ္စင္းကို ၇၇ ႏွစ္အၾကာ ဟိမဝႏၲာ ေတာင္တန္းမ်ားမွာ ျပန္လည္ ေတြ႕ရွိခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အဆိုပါ ေလယာဥ္ဟာ C-46 သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး 1945 ခုႏွစ္ ပထမပတ္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ကူမင္းမွ လူ ၁၃ ဦးကို တင္ေဆာင္ လာခဲ့ၿပီး ဆိုး႐ြားတဲ့ ရာသီဥတုေၾကာင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ Arunachal Pradesh ျပည္နယ္ရွိ ေတာင္တန္းအမ်ား အေရာက္မွာ ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ့ အဆိုပါ ေလယာဥ္ေပၚမွာ လိုက္ပါလာသူ တစ္ဦးရဲ႕ သားျဖစ္သူ၏ ေတာင္းဆိုမႈအရ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား တစ္ဦး ႏွင့္ ေဒသခံ လီဆူလူမ်ိဳးစုက လမ္းျပအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕နဲ႔ အတူ အလြန္နက္ရႈိင္းတဲ့ ျမစ္မ်ားႏွင့္ အပူခ်ိန္ က်ဆင္းၿပီး ေအးခဲေနတဲ့ ေနရာေတြမွာ ေလယာဥ္ ရွာေဖြ႕ရန္အတြက္ ေလ့လာေရး ခရီးတစ္ခု ထြက္ခဲ့သည္မွာ လႏွင့္ခ်ီၾကာျမင့္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ ခရီးထြက္လာခ်ိန္အတြင္း ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ က တိုက္ခတ္ခဲ့တဲ့ ႏွင္းမုန္တိုင္းေၾကာင့္ စခန္းခ်ေနထိုင္စဥ္ လမ္းျပေပးသူ ေဒသခံ လီဆူလူမ်ိဳး သုံးဦးလည္း ေသဆုံးခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ သူတို႔အဖြဲ႕ဟာ ႏွင္းေတြဖုံးေနတဲ့ ေတာင္ထိပ္ေပၚ ၿပီးခဲ့တဲ့လက ပ်က္စီးေနတဲ့ ေလယာဥ္ အစိတ္အပိုင္းေတြကို ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း အေမရိကန္ေတြဟာ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ကို ေလေၾကာင္း စစ္ဆင္ေရးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး အဲ့ဒီအခ်ိန္တုန္းက အေမရိကန္ေလယာဥ္ ရာႏွင့္ခ်ီ ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့ပါတယ္။

ဒီေလယာဥ္ေတြဟာ ဂ်ပန္တပ္မ်ားက ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးခဲ့ရသလို အမ်ားစုမွာ ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္မႈႏွင့္ အျခားျပင္းထန္ေသာ ရာသီဥတု အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ျခင္း ​ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာ ပ်က္က်ခဲ့တဲ့ ဒုတိယကမာၻစစ္ေလယာဥ္တစ္စင္းကို ၇၇ ႏွစ္အၾကာ ဟိမဝႏၲာေတာင္တန္းမ်ားမွာ ျပန္လည္ေတြ႕ရွိခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အဆိုပါ ေလယာဥ္ဟာ C-46 သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး 1945 ခုႏွစ္ ပထမပတ္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ကူမင္းမွ လူ ၁၃ ဦးကို တင္ေဆာင္လာခဲ့ၿပီး ဆိုး႐ြားတဲ့ ရာသီဥတုေၾကာင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံArunachal Pradesh ျပည္နယ္ရွိ ေတာင္တန္း အမ်ားအေရာက္မွာ ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ့ အဆိုပါ ေလယာဥ္ေပၚမွာ လိုက္ပါလာသူတစ္ဦးရဲ႕ သားျဖစ္သူ၏ ေတာင္းဆိုမႈအရ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး ႏွင့္ ေဒသခံ လီဆူလူမ်ိဳးစုက လမ္းျပအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕နဲ႔အတူ အလြန္နက္ရႈိင္းတဲ့ ျမစ္မ်ားႏွင့္ အပူခ်ိန္ က်ဆင္းၿပီး ေအးခဲေနတဲ့ ေနရာေတြမွာ ေလယာဥ္ရွာေဖြ႕ရန္အတြက္ ေလ့လာေရး ခရီးတစ္ခု ထြက္ခဲ့သည္မွာ လႏွင့္ခ်ီၾကာျမင့္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ ခရီးထြက္လာခ်ိန္အတြင္း ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ က တိုက္ခတ္ခဲ့တဲ့ ႏွင္းမုန္တိုင္းေၾကာင့္ စခန္းခ်ေနထိုင္စဥ္ လမ္းျပေပးသူ ေဒသခံ လီဆူလူမ်ိဳး သုံးဦးလည္း ေသဆုံးခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ သူတို႔အဖြဲ႕ဟာ ႏွင္းေတြ ဖုံးေနတဲ့ ေတာင္ထိပ္ေပၚ ၿပီးခဲ့တဲ့လက ပ်က္စီးေနတဲ့ ေလယာဥ္အစိတ္အပိုင္းေတြကို ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယ ကမာၻစစ္အတြင္း အေမရိကန္ေတြဟာ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ကို ေလေၾကာင္း စစ္ဆင္ေရး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး အဲ့ဒီအခ်ိန္တုန္းက အေမရိကန္ ေလယာဥ္ ရာႏွင့္ခ်ီ ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့ပါတယ္။

ဒီေလယာဥ္ေတြဟာ ဂ်ပန္တပ္မ်ားက ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးခဲ့ရသလို အမ်ားစုမွာ ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္းတိုက္ခတ္မႈႏွင့္ အျခားျပင္းထန္ေသာ ရာသီဥတု အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

သတင္းအရင္းအျမစ္៖ Source – Yahoo Singapore

Unicode

ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့ လေယာဉ်ကို ဟိမဝန္တာတောင်မှာ ပြန်လည်တွေ့ရှိ

အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ပျက်ကျခဲ့တဲ့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် လေယာဉ်တစ်စင်းကို ၇၇ နှစ်အကြာ ဟိမဝန္တာ တောင်တန်းများမှာ ပြန်လည် တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

အဆိုပါ လေယာဉ်ဟာ C-46 သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး လေယာဉ်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး 1945 ခုနှစ် ပထမပတ်မှာ တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ကူမင်းမှ လူ ၁၃ ဦးကို တင်ဆောင် လာခဲ့ပြီး ဆိုးရွားတဲ့ ရာသီဥတုကြောင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ Arunachal Pradesh ပြည်နယ်ရှိ တောင်တန်းအများ အရောက်မှာ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ အဆိုပါ လေယာဉ်ပေါ်မှာ လိုက်ပါလာသူ တစ်ဦးရဲ့ သားဖြစ်သူ၏ တောင်းဆိုမှုအရ အမေရိကန်နိုင်ငံသား တစ်ဦး နှင့် ဒေသခံ လီဆူလူမျိုးစုက လမ်းပြအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့ အတူ အလွန်နက်ရှိုင်းတဲ့ မြစ်များနှင့် အပူချိန် ကျဆင်းပြီး အေးခဲနေတဲ့ နေရာတွေမှာ လေယာဉ် ရှာဖွေ့ရန်အတွက် လေ့လာရေး ခရီးတစ်ခု ထွက်ခဲ့သည်မှာ လနှင့်ချီကြာမြင့်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

အဆိုပါ ခရီးထွက်လာချိန်အတွင်း ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလ က တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ နှင်းမုန်တိုင်းကြောင့် စခန်းချနေထိုင်စဉ် လမ်းပြပေးသူ ဒေသခံ လီဆူလူမျိုး သုံးဦးလည်း သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။

ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာတော့ သူတို့အဖွဲ့ဟာ နှင်းတွေဖုံးနေတဲ့ တောင်ထိပ်ပေါ် ပြီးခဲ့တဲ့လက ပျက်စီးနေတဲ့ လေယာဉ် အစိတ်အပိုင်းတွေကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။

ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း အမေရိကန်တွေဟာ အိန္ဒိယ၊ တရုတ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့ကို လေကြောင်း စစ်ဆင်ရေးလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက အမေရိကန်လေယာဉ် ရာနှင့်ချီ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။

ဒီလေယာဥ်တွေဟာ ဂျပန်တပ်များက ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသလို အများစုမှာ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်မှုနှင့် အခြားပြင်းထန်သော ရာသီဥတု အခြေအနေများကြောင့် ပျောက်ဆုံးခဲ့ခြင်း ​ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။

အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ပျက်ကျခဲ့တဲ့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်လေယာဉ်တစ်စင်းကို ၇၇ နှစ်အကြာ ဟိမဝန္တာတောင်တန်းများမှာ ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

အဆိုပါ လေယာဉ်ဟာ C-46 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လေယာဉ်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး 1945 ခုနှစ် ပထမပတ်မှာ တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ကူမင်းမှ လူ ၁၃ ဦးကို တင်ဆောင်လာခဲ့ပြီး ဆိုးရွားတဲ့ ရာသီဥတုကြောင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံArunachal Pradesh ပြည်နယ်ရှိ တောင်တန်း အများအရောက်မှာ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ အဆိုပါ လေယာဉ်ပေါ်မှာ လိုက်ပါလာသူတစ်ဦးရဲ့ သားဖြစ်သူ၏ တောင်းဆိုမှုအရ အမေရိကန် နိုင်ငံသားတစ်ဦး နှင့် ဒေသခံ လီဆူလူမျိုးစုက လမ်းပြအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့အတူ အလွန်နက်ရှိုင်းတဲ့ မြစ်များနှင့် အပူချိန် ကျဆင်းပြီး အေးခဲနေတဲ့ နေရာတွေမှာ လေယာဉ်ရှာဖွေ့ရန်အတွက် လေ့လာရေး ခရီးတစ်ခု ထွက်ခဲ့သည်မှာ လနှင့်ချီကြာမြင့်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

အဆိုပါ ခရီးထွက်လာချိန်အတွင်း ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလ က တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ နှင်းမုန်တိုင်းကြောင့် စခန်းချနေထိုင်စဉ် လမ်းပြပေးသူ ဒေသခံ လီဆူလူမျိုး သုံးဦးလည်း သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။

ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာတော့ သူတို့အဖွဲ့ဟာ နှင်းတွေ ဖုံးနေတဲ့ တောင်ထိပ်ပေါ် ပြီးခဲ့တဲ့လက ပျက်စီးနေတဲ့ လေယာဉ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။

ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်း အမေရိကန်တွေဟာ အိန္ဒိယ၊ တရုတ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့ကို လေကြောင်း စစ်ဆင်ရေး လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက အမေရိကန် လေယာဉ် ရာနှင့်ချီ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။

ဒီလေယာဉ်တွေဟာ ဂျပန်တပ်များက ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသလို အများစုမှာ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုနှင့် အခြားပြင်းထန်သော ရာသီဥတု အခြေအနေများကြောင့် ပျောက်ဆုံးခဲ့ခြင်း ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။

သတင်းအရင်းအမြစ်៖ Source – Yahoo Singapore

crd

Crd