HEARTLINE ของคุณบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณตามวิชาดูเส้นลายมือ

HEARTLINE ของคุณบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณตามวิชาดูเส้นลายมือ

เส้นหลักในมือคุณ เส้นหัวใจเริ่มต้นบนภูเขาดาวพฤหัสบดีหรือดาวเสาร์ แล้ววิ่งเข้าหาด้านในฝ่ามือ บรรทัดนี้พูดถึงความฉลาดทางอารมณ์ของคุณ ยิ่งเส้นตรง ยิ่งเย็น และโค้งใหญ่ แสดงว่าคุณปรารถนาความรักอย่างลึกซึ้ง ความลึกของเส้นนั้นพูดถึงสุขภาพหัวใจของคุณเกี่ยวกับการสัมผัสกันทางกายภาพ ยิ่งลึกเท่าไหร่ หัวใจของคุณก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น หัวใจของคุณบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณ? หัวใจของคุณเริ่มต้นที่ไหน? เป็นลมหรือมืดมาก? เลื่อนลงเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

.